Träpellets är snäll mot miljö och ekonomi


Bild på pelletsLandets skogar är en naturresurs som ständigt förnyar sig självt. Tillväxten medger en uthållig användning av trädbränslen. Även om åtskilligt redan nu använts finns det betydande möjligheter att öka trädbränsleanvändningen. Lokalproduktion med korta transporter borgar för säker tillgång och stabila priser. I landets skogar finns solenergin lagrad. När vi använder trädbränsle frigörs solenergi utan att vi belastar naturens kretslopp med nya tillskott av koldioxid och svavel. Trädbränslets användning fördyras därför inte av miljöavgifter. Miljöhänsyn och ekonomi talar för trädbränslen.

Slogan: Din ekonmi - vår miljöTräpellets är tillverkade av såg- och kutterspån från sågverksindustrin. Diametern kan vara 6, 8, 10 och 12 mm. Förädlingen till pellets ger ett högt energivärde nämligen 4,8 Mwh/ton vid en fukthalt på 8-10 procent. Den starka reduceringen av fuktinnehållet, från cirka 50 procent till omkring 8 procent gör pelletslager beständiga. Den låga fukthalten och komprimeringen ger dessutom mer ekonomiska transporter. Eldningsoljans utsläpp av koldioxid bidrar till en ökad växthuseffekt. Pelletsförbränningen ger lika mycket koldioxid som träden använt under sin tillväxt. Pellets ingår med andra ord i kretsloppet medan oljan tillför ny koldioxid till atmosfären.