Här är kaminen för både ved och pellets.


Ecotec TyrEcoTec patenterade pelletsbrännare har med sin tekniska överlägsenhet under många år varit marknadsledande. Nu har vi använt tekniken i en modern braskamin med nordisk design. Vår filosofi är att våra produkter skall vara lätta att sköta, vackra att se på och framför allt ekonomiska. Med EcoTec Tyr kan du som har direktverkande el upp till halvera din uppvärmningskostnad utan att behöva investera i ett dyrt vattenburet värmesystem. EcoTec Tyrs kapacitet räcker för att värma en normalvilla under eldningssäsongen med påfyllning endast några gånger per vecka. Kaminen har konvektionsfläkt som fördelar värmen och du kan elda både pellets och ved, med styrning för skiftande energibehov dag- och nattid. Förbränningen i EcoTec Tyr sker dessutom genom kontrollerad teknik med bästa verkningsgrad och miljövärden som ligger långt under gällande gränsvärden.

Kaminen på bilden har pelletsförrådet till vänster men det kan även placeras till höger eller på andra sidan väggen. Man kan även bygga ett eget förråd och placera det på utsidan av huset. Den stora fördelen med detta är att man ej behöver bära in pellets i huset. Ytterligare en fördel är att man kan bygga så stort förråd man önskar. På så sätt kan kaminen lämnas utan tillsyn länge.