Energikassetten är en av Sveriges mest sålda spisinsatser


Energikassetten är den suveräna lösningen Med Energikassetten inmonterad i den öppna spisen räcker veden betydligt längre och du får en kontrollerad, långsam och mycket effektivare förbränning. Den enda rumsluft som för-brukas är den som går åt till själva förbränningen, 15-20 m3 per timme. Spisinsatsen ger en effekt på mellan 4 till 15 kw vilket betyder att du klarar av att värma upp en bostadsyta på 120-150 kvm beroende på hustyp. Därmed blir vedeldning billigare än både el och olja. Energikassetten ger dig god beredskap mot höjda energiskatter och besvärliga elavbrott (millenium-skiftet).

Så här fungerar Energikassetten

Bild på hur energikassetten fungerar För att avge mesta möjliga energi till uppvärmningen tvingas rökgaserna gå ca 1,5 meter innan de lämnar Energikassetten. Verkningsgraden ligger på 70-80% i denna moderna spisinsats. Rökgasfunktionen skiljer avsevärt Energikassetten från den öppna spisens enkla konstruktion som mest är till glädje för kråkorna. Den öppna spisen ger även en ofullständig förbränning och bidrar därmed till onödiga utsläpp som påverkar miljön negativt. Dessutom har Energikassetten ett automatiskt spjäll som styr rökgasvägen. När dörren öppnas, öppnar automatspjället så att rökgaserna går direkt ut i skorstenen. Därmed undviks att röken kommer in i rummet. Vill ni grilla i kassetten? Detta är möjligt när kassetten har dörren öppen. Då blir funktionen delvis som en öppen spis.